แผนที่

หมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน

       

 ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่  ตำบล  อำเภอ
  กันจุ 1 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  หนองปล้อง 2 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  หนองพลวง 3 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ลำตะคร้อ 4 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  นางงาม 5 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ราษฎร์เจริญ 6 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ซับบอน 7 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  เขารวก 8 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  โคกสะอาด 9 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ตลาดใหม่ 10 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  เนินเสรี 11 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  หนองแดง 12 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  โคกกรวด 13 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ซับบอนใต้ 14 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ลำตะคร้อเหนือ 15 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ดงก้านตาล 16 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  หนองปล้องใต้ 17 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  แคมป์พัฒนา 18 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
  ทุ่งสีทม 19 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์