องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นำโดยนายไพโรจน์  จันทร์สำเภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นางสาวสุนิสา  สุขเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ผู้นำหมู่บ้าน  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                                       
  • ครอบครัวสัมพันธ์ Bike rally

    องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลกันจุ ได้จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ Bike rally ณ.หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกันจุ โดยมีครอบครัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • งานบรวงสวงปู่ลา ชุมชนซับบอน

    ชุมชนซับบอน หมู่ที่ 7,10,14 ตำบลกันจุ ร่วมงานประจำปี บวงสรวงปู่ลา สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้าน โดยมีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จันทร์สำเภา นายก อบต. กันจุ นายวิชาญ อ่อนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. สามหมู่บ้าน และประชาชนร่วมงาน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กันจุ . เปิดเทอม

    วันจันทร์ ที่ 16 พ.ค. 59 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กันจุ . เปิดเทอมพร้อมประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 5 ตำแหน่ง

1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6 จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.นิติกร 3-5/6  จำนวน 1 ตำแหน่ง

4.นักวิชาการศึกษา 3-5/6 จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

  (ติดต่อ อบต.กันจุ ในวันเวลาราชการ ตามเบอร์โทรที่แจ้งใว้)


 


.......ประกาศ......